Vývoj software na míru

Již několik let naši programátoři vytváří databázové, evidenční a ekonomické systémy, jak pro státní správu, tak i pro velké společnosti. Naší hlavní přidanou hodnotou je snaha pochopit myšlení zadavatele a vytvářet systémy tak, aby byly co nejednoduší a práce uživatele v našich systémech co nejméně časově náročná. Zajišťujeme jak tvorby webových prezentací, tak i grafických návrhů.

  • Vytváříme SW na míru pro naše zákazníky.
    Našimi nejčastějšími projekty jsou databázové programy a registry, ekonomické systémy, docházkové systémy a menší internetové nebo mobilní aplikace.
  • Tvorba webových stránek a prezentací.
  • Grafické návrhy a úpravy